OVServis Prihlásenie Leasing Kontakt Referencie Služby Čo ponúkame

Riešte poistne udalosti efektívnejšie

RIEŠTE POISTNÉ UDALOSTI OMNOHO EFEKTÍVNEJŠIE AKO DOTERAZ
Stala sa Vám poistná udalosť a neviete si s ňou poradiť či nemáte iba dostatok času pre jej vyriešenie? Naša aplikácia a skúsení pracovníci Ozaj Výborného Servisu Vám dokážu ušetriť kvantum drahocenného času.

POISTNÉ UDALOSTI BEŽNOU RUTINOU
V dnešnom uponáhľanom svete je čoraz viac bežné, že sa Vám prihodí nejaká poistná udalosť. Či už viac alebo menej vážna, tak zväčša to znamená nemalé množstvo papierovania a vybavovania v poisťovniach. Medzi najčastejšie poistné udalosti patria dopravné nehody. Veď práve šoférovaním strávime v priemere 4 roky života, a to nie je vôbec málo. 3 mesiace z toho strávime v dopravných zápchach, hoci pocitovo je to zakaždým ako celá večnosť. Komu sa za takto dlhé obdobie neprihodia žiadne problémy na ceste?

VIETE ČO ROBIŤ V PRÍPADE DOPRAVNEJ NEHODY?
V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody, tak odporúčame Vám dodržať týchto 5 jednoduchých krokov, ktoré zabezpečia, že riešením vzniknutej situácie nestrávite celú večnosť.

 1. Zabezpečte miesto dopravnej nehody
  V prvom rade je dôležité zabrániť tomu, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky. V praxi to znamená, že by ste si mali zapnúť varovné svetlá, nasadiť si reflexnú vestu a umiestniť varovný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný.
 2. Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu
  Ak sa Vám stala vážnejšia dopravná nehoda a iný účastník je zranený, poskytnite mu prvú pomoc. Ak ste zranený aj Vy, nepodceňujte tieto zranenia a zavolajte odbornú lekársku pomoc.
 3. Zavolajte Políciu SR
  Políciu odporúčame volať pri každej poistnej udalosti. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na Vašu bezškodovú dobu a tým aj na výšku Vášho poistného v ďalšom poistnom období.
 4. Zdokumentujte priebeh a miesto nehody
  Pravdivo a podrobne vyplňte správu o nehode so všetkými účastníkmi dopravnej nehody, vrátane nákresu priebehu celej nehody, a všetci ju podpíšte. Originál tlačiva zostáva vinníkovi nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému.
 5. Vyplňte prichystaný formulár v aplikácií Ozaj Výborného Servisu
  Vďaka našej aplikácií nemusíte volať do poisťovne a ani nahlasovať poistnú udalosť. O všetko sa postaráme za Vás – od začiatku až po úplne zlikvidovanie poistnej udalosti. Systém aplikácie Ozaj Výborného Servisu je navrhnutý tak, aby Vám zjednodušil práve takéto úlohy.

Zverte sa preto do rúk profesionálom! Ak si s niečím nebudete vedieť rady, tak náš tím skúsených pracovníkov Vám s radosťou pomôže. Ušetríte tak drahocenný čas a energiu, ktorú môžete investovať do Vášho podnikania.